Fobie voor spinnen, wespen ed

De behandeling van zaken als angst voor spinnen en wespen is vaak lastig, omdat de vermijding van de cliënt die deze angst heeft vaak groot is.  Virtual Reality Therapie kan dan een goede methode zijn om je bloot te stellen aan deze angst.

Hier een filmpje:

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.